Arbeidsutvalget 2016-2017

  • Vårt nye arbeidsutvalg, Henriette, Eirik, Svein-Martin, og Håkon.

Studentparlamentet har valgt nytt arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, og to medlemmer. Alle fire skal ta et års pause fra studiene for å jobbe på fulltid for å fremme Studentparlamentets politikk.

 

Arbeidsutvalget for 2016/2017 består av leder Håkon Randgaard Mikalsen (Venstrealliansen), nestleder Svein-Martin H. Stenseth (Grønn liste), Henriette Vågen Aase (Realistlista), og Eirik Lie Reikerås (DERA).

 

Bli bedre kjent med dem her.