Arbeidsutvalget

  • Arbeidsutvalget 2016-2017

Arbeidsutvalget (AU) er Studentparlamentets saksforberedende og utøvende organ. AU fungerer som studentenes hovedtillitsvalgte og jobber daglig med å utøve vedtatt politikk og forvalte Studentparlamentets daglige virke. AU består av fire studenter som årlig velges på Studentparlamentets konstituerende møte. Medlemmene av AU jobber fulltid med å fremme studentenes interesser i samsvar med styringsdokumenter og øvrig politikk vedtatt av Studentparlamentet.

 

For å få gjennomslag for sine saker jobber AU aktivt opp mot Universitet i Bergen, Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), Bergen Kommune, media, sentrale myndigheter og Norsk studentorganisasjon. AUs medlemmer er også representert i ulike råd, styrer og utvalg.

 

Arbeidsutvalget til Studentparlamentet har kontor i etg. 2+ på studentsenteret. Like i nærheten finner du også Styrestudentene, Velferdstingets arbeidsutvalg, Kulturstyret, styreleder i Studentsamskipnaden i Bergen og vår organisasjonskonsulent.

 

I tillegg til kontorplasser disponerer studentdemokratiet møterom 210: Midtrommet og «Det Internasjonale Rommet» (sistnevnte kun ettermiddag / helg) på studentsenteret. Det er mulig for organisasjoner med tilknytning til studentdemokratiet å booke rom. Ta kontakt med organisasjonskonsulent Runar Jenssen på e-post: orgkons@sp.uib.no


Klikk deg inn på Google Kalenderen for å se når rommene er ledig.


Studieåret 2016-2017 har AU følgende sammensetning:

Håkon Randgaard Mikalsen

Leder, fag- og forskningsansvarlig
Tlf: 9500 9789
E-post: au@sp.uib.no
Twitter: @Randgaard

 

Svein-Martin Hovland Stenseth 

Nestleder, miljø-, velferd- og likestillingsansvarlig
Tlf: 9137 6779
E-post: svein-martin@sp.uib.no 
Twitter: @Sveinste

 

Henriette Vågen Aase

Læringsmiljø- og fakultetsansvarlig
Tlf: 976 00 758
E-post: henriette@sp.uib.no 
Twitter: @VaHenriette

 

Eirik Lie Reikerås

Internasjonalt- og informasjonsansvarlig
Tlf: 92612283
E-post: eirik@sp.uib.no
Twitter: @EirikReikeras

 

Klikk her for pressebilder.